ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

Köszönjük, hogy szolgáltatásunkat használja! 

Szolgáltatásunk használatával Ön elfogadja a jelen szerződési feltételeket. Kérjük, figyelmesen olvassa el őket.

Szolgáltatásunk használata

Ne éljen vissza Szolgáltatásunkkal. Például ne zavarja meg a Szolgáltatásunkat, illetve ne próbálja meg őket másképpen, mint az általunk biztosított kezelőfelületen keresztül és az utasításoktól eltérő módon igénybe venni. Csak a jogszabályok által megengedett módon használhatja Szolgáltatásunkat. Felfüggeszthetjük vagy megszüntethetjük az Önnek nyújtott Szolgáltatást, amennyiben feltételezett visszaélést vizsgálunk ki.

Szolgáltatásunk használatával Ön nem szerez a Szolgáltatásunkra vagy az Ön által elérhető tartalomra vonatkozóan semmiféle szellemi tulajdonjogot. Nem használhat fel a Szolgáltatásunkból származó tartalmat, kivéve, ha arra engedélyt kapott az ilyen tartalom tulajdonosától, illetve ha a törvény azt más módon lehetővé teszi. A jelen szerződési feltételek nem biztosítanak jogot a Szolgáltatásunkban használt márkajelzések vagy emblémák használatára. Ne távolítsa el, tegye olvashatatlanná vagy módosítsa a Szolgáltatásunkban vagy a mellett megjelenített jogi közleményeket.

Szolgáltatásunk megjelenít nem a Bassiana Idegenforgalmi, Kulturális Egyesület Sitke tulajdonában álló tartalmakat is. Az ilyen tartalomért egyedül az felelős, aki azt elérhetővé tette. A tartalmakat felülvizsgálhatjuk annak megállapítására, hogy azok jogsértőek-e vagy sértik-e a mi irányelveinket; azokat a tartalmakat pedig eltávolíthatjuk. Ez nem jelenti szükségszerűen azt, hogy a tartalmat ellenőrizzük, ezért, kérjük, ezt ne is feltételezze. Az Ön Szolgáltatásunkra vonatkozó használatával kapcsolatban szolgálati közleményeket, adminisztrációs üzeneteket és más információkat küldhetünk Önnek.

Szolgáltatásunk elérhető mobileszközön. Ne használja Szolgáltatásunkat olyan módon, hogy az elvonja a figyelmét és megakadályozza abban, hogy betartsa a közlekedési vagy a biztonsági szabályokat.

Adatvédelem és a szerzői jog védelme

Az adatvédelmi irányelveink az ide vonatkozó törvények útmutatásait követik. Azoknak megfelelően kezeljük és védjük a személyes adatokat a Szolgáltatásunk használata során. Szolgáltatásunk igénybevételével Ön elfogadja, hogy adatvédelmi irányelveinkkel összhangban felhasználhatjuk az ilyen adatokat.

Szolgáltatásaink módosítása és megszüntetése

Folyamatosan javítjuk és módosítjuk a Szolgáltatásunkat. A Szolgáltatásunkat újabb funkciókkal vagy lehetőségekkel bővíthetjük, de Szolgáltatást fel is függeszthetünk vagy azt teljesen meg is szüntethetjük.

A Szolgáltatás használatával bármikor felhagyhat, habár ha így dönt, sajnálni fogjuk távozását. Ezenkívül a Bassiana Idegenforgalmi, Kulturális Egyesület Sitke is bármikor megszüntetheti a Szolgáltatás biztosítását az Ön számára, illetve bármikor bevezethet vagy létrehozhat új korlátozásokat a Szolgáltatásra vonatkozóan.

Szavatosság, illetve a felelősség kizárása

Szolgáltatásunkat gazdaságilag ésszerű szakértelemmel és elővigyázatossággal biztosítjuk, és reméljük, hogy Ön örömét leli használatukban. Vannak azonban bizonyos dolgok, amelyeket nem ígérünk a Szolgáltatásunkkal kapcsolatban.

A jelen szerződési feltételekben vagy a további szerződési feltételekben kifejezetten megállapított feltételeken kívül sem a Bassiana idegenforgalmi, kulturális egyesület Sitke, sem pedig a Bassiana idegenforgalmi, kulturális egyesület Sitke partnerei nem tesznek semmilyen konkrét ígéretet a szolgáltatással kapcsolatban. Például semmilyen kötelezettséget nem vállalunk a szolgáltatáson belüli tartalmat, a szolgáltatás sajátos funkcióit, vagy a megbízhatóságát, rendelkezésre állását vagy az ön igényeinek kielégítésére való alkalmasságát illetően. a szolgáltatást úgy biztosítjuk „ahogy van”.

Egyes joghatóságok előírnak bizonyos szavatosságokat, például az értékesíthetőségre, meghatározott célra való alkalmasságra és jogszerűségre vonatkozó hallgatólagos szavatosságot. A jogszabályok által megengedett mértékben a szavatosság valamennyi formáját kizárjuk.

A Szolgáltatásért való felelősségünk

Amennyiben a jogszabály azt lehetővé teszi, sem a Bassiana Idegenforgalmi, Kulturális Egyesület Sitke, sem a Bassiana Idegenforgalmi, Kulturális Egyesület Sitke partnerei nem vállalnak felelősséget az elmaradt haszonért, kiesett bevételért, az elveszett adatokért, a pénzügyi veszteségért, illetve nem nyújtanak közvetett, rendkívüli, következményi, nem vagyoni vagy büntető jellegű kártérítést.

A Bassiana Idegenforgalmi, Kulturális Egyesület Sitke és a Bassiana Idegenforgalmi, Kulturális Egyesület Sitke partnereinek a jelen szerződési feltételek alapján támasztott bármilyen, így vélelmezett szavatosságokat is magában foglaló követeléssel szembeni teljes kötelezettségvállalása – amennyiben a jogszabály ezt lehetővé teszi – arra az összegre korlátozódik, amelyet ön a szolgáltatás használatáért részünkre kifizetett (illetve amennyiben így döntünk, a szolgáltatás nyújtásának megismétlésére).

A Bassiana Idegenforgalmi, Kulturális Egyesület Sitke és a Bassiana Idegenforgalmi, Kulturális Egyesület Sitke partnerei semmilyen esetben nem felelősek az ésszerű módon előre nem látható veszteségekért vagy károkért.

Szolgáltatásaink üzleti felhasználása

Ha Szolgáltatásunkat egy vállalkozás nevében használja, akkor az a vállalkozás elfogadja ezeket a feltételeket. Vállalja, hogy megtéríti és kártalanítja a Bassiana Idegenforgalmi, Kulturális Egyesület Sitke Egyesületet, annak tagjait mindennemű olyan eljárással vagy keresettel szemben, – beleértve a követelésekből, veszteségekből, károkból, perekből, ítéletekből, perköltségekből és ügyvédi díjakból eredő felelősséget és költségeket – amely a Szolgáltatás használata kapcsán, azzal összefüggésben vagy a jelen feltételek megsértése kapcsán merült fel.

A Szerződési Feltételekről

A jelen szerződési feltételeket vagy az adott Szolgáltatásra vonatkozó további szerződési feltételeket módosíthatjuk, például annak érdekében, hogy megfeleljenek a jogszabályok, illetve Szolgáltatásunk esetleges változásának. Kérjük, rendszeresen tekintse meg a szerződési feltételeket. A módosítások nem visszamenőleges hatályúak, és leghamarabb tizennégy nappal a közzétételüket követően lépnek hatályba. Azonban a Szolgáltatás új funkcióját bevezető módosítások vagy a jogi megfontolásból végrehajtott módosítások azonnal hatályba lépnek. Ha Ön nem ért egyet a Szolgáltatás módosított feltételeivel, abba kell hagynia a Szolgáltatás használatát.

Ha a jelen szerződési feltételek és a további szerződési feltételek ellentétesek egymással, a további szerződési feltételeket kell irányadónak tekinteni.

A jelen szerződési feltételek a Bassiana Idegenforgalmi, Kulturális Egyesület Sitke és az Ön közötti kapcsolatot szabályozzák. A jelen szerződési feltételek nem teremtenek semmiféle jogosultságot harmadik személy kedvezményezett javára.

Amennyiben nem tesz eleget a jelen szerződési feltételekben foglaltaknak, és mi nem tesszük meg azonnal az ezzel kapcsolatos intézkedéseket, ez nem jelenti azt, hogy lemondanánk esetleges jogainkról (például az intézkedések jövőbeni megtételéről).

Ha kiderül, hogy az adott szerződési feltétel nem végrehajtható, ez nem befolyásolja a többi szerződési feltétel érvényességét.

A jelen szerződési feltételekből eredő vagy az ezekkel vagy a Szolgáltatásokkal kapcsolatos valamennyi jogvitára Magyarország joga irányadó. A jelen szerződési feltételekből eredő vagy az ezekkel vagy a Szolgáltatásokkal kapcsolatos minden követelés tárgyalására a Vas Megyei Bíróság, valamint a Sárvári Járási Bíróság jogosult, és Ön és a Bassiana Idegenforgalmi, Kulturális Egyesület Sitke alávetik magukat ezen bíróságok személyes joghatóságának.